Tui học Lập trình

Thg 9
15
by admin at 12:07
(114 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Comment là đoạn mã được bỏ qua bởi tất cả các trình duyệt web. Thêm comments vào dòng code HTML của bạn, đặc biệt là trong các tài liệu phức tạp, nó giúp cho việc gợi nhớ ý nghĩa của đoạn code trong website, giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt thông tin cũng như hiểu được đoạn code muốn nói tới.

HTML comments được đặt giữa cặp thẻ <!-- ......
Thg 9
15
by admin at 12:05
(209 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Các thẻ <meta> cung cấp các metadata (siêu dữ liệu) cho tài liệu HTML. Metadata không được hiển thị trên trang, nhưng là một thành phần quan trọng trong file HTML, nó chứa các thông tin về file HTML đó như tên tác giả, các từ khoá, các thông tin mô tả site đó,… Nó có thể có 1 số thông tin điều khiển trình duyệt, chỉ định cho công cụ tìm kiếm,…...
Thg 9
15
upload_2015-9-18_1-1-40.jpeg
by admin at 12:03
(207 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Các thẻ phrase được thiết kế cho mục đích cụ thể. Nó được xem là công cụ hỗ trợ tìm kiếm và thu thập dữ liệu trang web.

Emphasized - nhấn mạnh văn bản

Nội dung được nhấn mạnh (emphasized) được chứa trong thẻ <em> … </em>

Ví dụ:
PHP:
<!DOCTYPE html>
<
html>
<
body>
<
p>This text is normal.</p>
<
p><em>This text is...
Thg 9
15
upload_2015-9-17_23-4-45.jpeg
by admin at 12:02
(201 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Chắc hẳn ba kiểu định dạng cơ bản này bạn đã được biết trong những văn bản như word:
Chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiểu định dạng HTML.

In đậm (Bold and Strong)

Nội dung in đậm được chứa trong thẻ <b>...</b>:

Ví dụ:...
Thg 9
15
by admin at 12:00
(182 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về các phần tử HTML.

Thuộc tính HTML (HTML Attributes)Các phần tử (element) có thể có các thuộc tính.

Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về một phần tử

Các thuộc tính luôn được đặt trong thẻ mở

Thuộc tính đi theo cặp tên / giá trị như: name = "value"

Thuộc tính ngôn ngữ (lang Attribute)...

Thg 9
15
by admin at 11:35
(186 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Tài liệu HTML được tạo thành bởi các phần tử (element).

Các phần tử HTML (HTML Elements)

Các element được viết với một thẻ mở, một thẻ đóng, với nội dung ở giữa:
Bảng dưới hiển thị một số thẻ:

...
Thẻ mởNội dungThẻ đóng
Thg 9
15
by admin at 10:35
(195 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Bài trước chúng ta đã soạn thử một tài liệu HTML. Có thể bạn chưa hiểu gì về nó. Xin đừng lo lắng. Bây giò chúng ta sẽ làm quen với bản tài liệu ấy.
Tài liệu HTML
  • Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một khai báo: <! DOCTYPE html>. Khai báo <DOCTYPE> không phải là 1 thẻ HTML, nó là chỉ dẫn cho trình duyệt...
Thg 9
15
upload_2015-9-16_0-10-30.png
by admin at 10:32
(186 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Sử dụng Notepad hoặc TextEdit để soạn thảo HTML

HTML có thể được soạn thảo bằng các trình biên tập chuyên nghiệp như:
  • Microsoft WebMatrix
  • Sublime
Tuy nhiên, khi bắt đầu học HTML, bạn nên sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc TextEdit (Mac).

Sử dụng một trình soạn thảo văn...
Thg 9
15
by admin at 10:25
(197 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức...
Thg 9
14
upload_2015-9-14_14-30-49.jpeg
by admin at 15:26
(257 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Mục tiêu

Nhập/XuấtTập Tin
  • Tất cả các thao tác nhập/xuất...